Ярошовець В. І. "Історія філософії: Підручник" (українською)

Ярошовець В. І. "Історія філософії: Підручник" (українською)

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. —  К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. —  774 с.
У підручнику розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Важливе місце приділяється парадигмальному характеру історико–філософського знання, що поєднує в собі всезагальність та цілісність конкретно–історичного уявлення про реальність. Особлива увага надається оригінальному розумінню співвідношення філософії та історії філософії.
Для студентів вищих закладів освіти.

Просмотров: 16861 Дата размещения: 2008-12-20 00:12:41 UTC Скачать